De meerwaarde van Persoonlijke- en bedrijfs-Wereldvisies
en -Drijfveren in transformatie processen
Op onze zoektocht naar meer plezier, energie en respect zijn we op zoek gegaan naar een model dat ons inzicht verschaft in de wereldvisies en waardenmodellen binnen de bedrijven en onze samenleving.
Als partner van Waardenmanagement maken wij o.a gebruik van het model van Professor C.W. Graves. Waardenmanagement meet de persoonlijke Wereldvisies en Drijfveren van individuen of teams en levert waardevolle informatie over hun gedrag. Hierdoor verkrijg je een belangrijke meerwaarde aan de leer- en veranderingsprocessen. De uitkomst van de meting is een herkenbaar profiel dat als startpunt kan dienen voor met name: Communicatie, Integriteit, Motivatie, Team sterkte, Leren en (individuele) ontwikkeling, Verandering, Leiderschap, Diversiteit, Aanwerving, Conflict e.a

D.M.S. brengt naast de persoonlijke profielen je bedrijfs-cultuur en -maturiteit in kaart en kan je (bege)leiden naar een volgende trede op de maturiteit ladder.
Stacks Image 62
Stacks Image 9