De meerwaarde van Inspirerend coachen
voor mensen en teams
Onze D.M.S. medewerkers zijn gepassioneerd door het Coachen van mensen en teams. Zij verleggen grenzen door zowel zichzelf als de Coachee voortdurend uit te dagen en te inspireren.
De meeste mensen beschikken over meer mogelijkheden dan ze zelf beseffen, ze beschikken reeds over de puzzelstukken om het probleem aan te pakken. Wij willen je graag helpen deze te (her)ontdekken en te benoemen.
Hoe kunnen we je als mens, werknemer, leidinggevende, manager of team ondersteunen om goed of beter te worden in wat je doet.
Hoe kan je het verschil maken? Je verder ontplooien? Je ideeén kracht bijzetten? Er voor gaan?

Graag helpen wij jezelf of je team vooruit.

Wij zien Coachen als het uitlokken en ondersteunen van leren bestaande uit o.a:

  • Optimaliseren
  • Uitdagen
  • Grenzen verleggen
  • Nieuwe domeinen verkennen
  • Nemen van risico
  • Kracht ontwikkelen
  • Open bloeien
  • Dingen anders bekijken
  • Durven
  • ……..
Stacks Image 18