Positief

Opmerken van positiviteit

Opmerken van kleine en grote positieve gebeurtenissen :

Ga dit verlengd weekend eens op zoek naar alle positieve dingen om je heen.
We focussen al te vaak op dingen die niet goed zijn.

Neem dit weekend eens de positieve zaken onder de loep en geniet van de kracht die je eruit kan halen. Gewoon doen!

#professionalcoaching #burnout #stress

Negativisme - Enthousiasme

De mondialisering van de berichtgeving zorgt ervoor dat ieder politiek opstootje, ieder beursgebeuren, iedere aanslag, ieder nieuwsfeit ons,in geuren en kleuren, via alle mediakanalen bereikt. Regelmatig worden deze feiten dan overgoten met een saus van sensatie.
Journalisten hebben de terechte gewoonte aangekweekt om steeds opnieuw maar te zoeken wat er verkeerd loopt in onze maatschappij of verrot is in relaties tussen individuen en groepen maar vergeten aandacht te hechten aan de positieve dingen die gebeuren.
De huidige economische crisis is gebaseerd op een mix van feiten en de op negativisme gerichte berichtgeving van de media die maakt dat iedere verbruiker, ja ook jij en ik, de knip op de portefeuille houden.
Veel te weinig wordt er aandacht geschonken aan oplossingen, positieve relaties en initiatieven waar mensen zich ook kunnen aan spiegelen.

Wij als mens en dus ook als journalist moeten opnieuw meer aandacht tonen voor respect, medeleven, positieve initiatieven, en creativiteit in onze maatschappij in plaats van enkel nieuws te brengen ivm. negativisme, sensatie en puur winstbejag. De kracht van ons gezamenlijk enthousiasme en onze positieve attitude zijn het tegengewicht van de economische, en menselijke crisissen van deze wereld.

Help de wereld vooruit, ga voor enthousiasme en een positieve kijk op de mens en vraag ook de media om deze weg in te slaan.