Mijn weg naar het waardenmodel

Sinds 1993 ben ik actief als verantwoordelijke van teams, afdelingen en organisaties. Gedurende al die tijd heeft, na alle financiële, commerciële en operationele belangen en beslissingen, het menselijk aspect gelinkt aan deze functies mij geboeid.
Welke mensen plaatsen binnen welke teams, hoe een individu laten evolueren binnen de organisatie, welke mensen zijn vatbaar voor een veranderingstraject, wie heeft een innovatieve geest?
Al deze vragen doemden voortdurend op en vroegen om de nodige reflecties, samenwerking met HR organisaties en profiel en competentie analyses. Ondanks het nemen van deze maatregelen botste ik op situaties waar iemand die wel degelijk het profiel en de competenties had toch niet bleek te functioneren binnen de hem toebedeelde opdracht, project of functie. Meer nog, soms bleek een volledig team om één of andere reden niet optimaal te functioneren.
De mogelijke gevolgen hiervan laten zich raden.
•Tijdverlies door tijd gespendeerd aan opleiding en vorming
•Moeten inschakelen en opleiden van nieuwe mensen
•Slechte relaties tussen de personen en hun verantwoordelijke
•Burnout verschijnselen
•Werknemer die verkiest andere oorden op te zoeken of die ontslagen wordt

Een pasklare uitleg voor het occasioneel falen was niet beschikbaar.
Bestaande modellen en literatuur brachten ook geen soelaas.
Het werken met mensen en deze intrigerende materie deden mij enige tijd geleden besluiten om mijn jarenlange opgedane ervaring op niveau van organisatieadvies en people management ter beschikking te stellen van bedrijven en organisaties, hun mensen en teams via Coaching trajecten.
Op mijn zoektocht naar het begrijpen waarom sommige mensen of organisaties niet functioneren ben ik gestoten op het WaardenManagement model dat gebaseerd is op het wetenschappelijk werk van Dr. Graves.
Het model geeft ons inzicht in “Wat maakt dat mensen doen wat ze doen”
Vanaf het ogenblik dat ik met dit model in aanraking ben gekomen begreep ik wat er nodig was naast een persoonlijkheidsprofiel en competentiemanagement.
De mensen hun Waarden en Drijfveren binnen een bepaalde context moeten overeenkomen met de organisatie en de funktie waar ze in opereren.
Indien ik dezez wetenschap en hoe ermee om te gaan gehad zou hebben vanaf mijn begin als People manager had ik enkele ontgoochelingen voor de betrokkene, mijzelf en de organisatie of bedrijf kunnen vermijden.
Wat maakt dat mensen bereid zijn zoveel energie aan een organisatie te geven dat zij uitmuntend presteren?
Wat maakt dat een organisatie ‘bruist’?
Hoe komt het dat sommige teams functioneren als goed geoliede machines?
Hoe komt het dat de ene medewerker kickt op verandering terwijl de andere er koud zweet van krijgt?
Organisaties veranderen als medewerkers mee veranderen
Mensen willen veranderen maar willen niet veranderd worden
Mensen worden gedreven door waarden- zij sturen hun denken en handelen.

Het structureel in kaart brengen van de Waarden en Drijfveren van het bedrijf en zijn medewerkers zijn volgens mij een nieuwe onontbeerlijke schakel om een gezond personeelsbeleid te voeren, in het voordeel van de medewerker en het bedrijf.
Mijn interesse in het zoeken naar oplossingen voor het beheer en structureren van organisaties en bedrijven is omgeslagen in een passie die , gebaseerd op mijn waarden en drijfveren, doet bruisen.
Dagelijks verdiep ik mij in het model en heb hier “Mijn Weg” gevonden.


Dany