Waarom doen we wat we doen

Mensen gedragen zich op een bepaalde manier. Het gedrag wordt gestuurd door waarden en drijfveren. Iedereen heeft een unieke combinatie van deze waarden en drijfveren, met bepaalde voorkeuren voor bepaalde waardensystemen. Dit maakt dat sommigen houden van structuur, principes en orde terwijl anderen net houden van succes, competitie en resultaat.In totaal kennen we op dit ogenblik een zevental waardensystemen (wereldvisies) binnen onze maatschappij.

We dienen de verschillende waardensystemen elk op een andere manier te benaderen ivm communicatie, leiderschap, verandering, enz…

Een voorbeeld: Verandering

Op verandering zal de ene reageren met de vraag hoe verschillend de nieuwe situatie zal zijn tegenover van de eerder gemaakte afspraken en hoe we dan de regels moeten aanpassen.
De andere zal zich de vraag stellen wat hij er kan uithalen, welke opportuniteiten er zich door deze verandering zullen aanbieden.

Mensen die binnen het bedrijf, hun functie, en de manier waarop ze benaderd worden Waarden en Drijfveren terugvinden die bij hun passen zullen energie krijgen en meehelpen een bruisende organisatie te scheppen. Diegenen die de hele dag binnen een omgeving werken die tegen hun waarden en drijfveren indruisen zullen energie verliezen en na een tijdje uitgeput en gedemotiveerd zijn en elk engagement naar het bedrijf verliezen

Voor een bedrijf, organisatie of team is het dan ook belangrijk dat men de waarden en drijfveren van zijn mensen kent en het mgmt team leert omgaan met de benadering van de verschillende waardensystemen. Enkel dan zal men ontdekken waarom mensen doen wat ze doen binnen de organisatie en hier gepast op kunnen reageren.