De vergadertafel, een fascinerend schouwspel.

Recentelijk weeral kunnen observeren hoe verschillende Waardenprofielen hun invloed hebben rond de vergaderingstafel.
Wanneer mijn nauwkeurig observeert herkent men vrij vlug de eerste benaderende waarden van de verschillende mensen. Nadruk wordt door sommigen gelegd op prestatie ,door anderen op snelheid van uitvoering, op innovatie of op het betrekken van iedereen bij de besluitvorming.

Bij zulke waarneming wordt het vlug duidelijk dat  men naast de competenties, naargelang de context waar een bedrijf of organisatie zich in bevindt of naartoe wil, moet bepalen welke Waarden en Drijfveren de personen nodig hebben om efficiënt en bruisend te kunnen functioneren. Alleen al het benoemen van de verschillende waardenprofielen en hun invloed op het gedrag doet het spanningsveld tussen medewerkers verdwijnen.