Het Nieuwe Werken

Recent een uiteenzetting bijgewoond over het Nieuwe Werken (NWOW) en waarom(niet) ermee van start te gaan.

Na jarenlange geruchten en pogingen lijkt het Nieuwe Werken nu, na Nederland, ook in België een hot topic te worden.
Meer en meer drivers waaronder de nodige ICT ontwikkelingen , het mobiliteiten vraagstuk, het kosten en ecologisch bewustzijn, de aandacht voor balans tussen privé en werk zijn factoren die dit in de hand werken.

Veel aandacht gaat naar de nodige organisatiestructuren en de functies die al dan niet in aanmerking kunnen komen voor plaats- en tijds-onafhankelijk werken.
De bureau inrichting, kabel en communicatie infrastructuur worden volledig uitgetekend.

Alle problematieken rond autonomie, vertrouwen, resultaatgericht werken, bereikbaarheid, kennis- en informatie-deling, worden bekeken.
Doch faalt of staat de implementatie met de samenwerking tussen mensen, cultuur, structuur en systemen.

Als de structuur en de systemen optimaal zijn om mensen binnen een bepaalde functie plaats en tijd onafhankelijk te laten werken dan nog zal bedrijfsmaturiteit en cultuur, gedrag, drijfveren en waarden van de werknemers en hun leidinggevenden en hoe we hiermee professioneel omgaan belangrijk zijn om van een geslaagd transformatietraject te kunnen spreken.

Wilt U meer weten over het professioneel omgaan met Waarden en Drijfveren voor Uzelf of uw organisatie?

Neem dan snel contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.